Správa IT infraštruktúry

Vybudovanie a správa podnikovej IT infraštruktúry formou outsourcingu a SLA. Zverte sa do rúk našich profesionálov a venujte sa rozvoju vášho biznisu.

Poskytujeme komplexné systémové služby pre vybudovanie a správu podnikovej IT infraštruktúry, či už na platforme Microsoft alebo Linux/Unix. Outsourcing správy IT infraštruktúty predstavuje plnohodnotnú náhradu za interných systémových pracovníkov

Hardvérové systémové služby

- dodávka a inštalácia hardvéru, monitoring a diagnostika hardvéru, upgrade hardvéru, servis hardvéru

Softvérové systémové služby

- dodávka a inštalácia softvéru, monitoring a diagnostika softvéru, konfigurácia softvéru, aktualizacia softvéru - nové verzie, servisné balíčky, bezpečnostné záplaty, čistenie systému (odstránenie vírusov, malware, spyware a nepotrebného softvéru), optimalizácia systému (zrýchlenie, zvýšenie stability a bezpečnosti)

Sieťové systémové služby

- návrh počítačovej siete, vybudovanie počítačovej siete, konfigurácia aktívnych sieťových prvkov (router, switch), monitoring a diagnostika počítačovej siete, servis počítačovej siete

Zmluvný servis - SLA

Podstatou zmluvného servisu SLA je uzavretie zmluvy o poskytovaní systémových služieb určitej úrovne, napr. garantovaná doba odozvy a vyriešenia problému, garantovaná doba poskytovania služby, garantované zapožičanie náhradného hardvéru počas opravy a pod. Všetky garancie sú zmluvne dohodnuté a sú pre nás záväzné.

Zaujali vás naše služby?

Pozrite si naše referenčné riešenia alebo nás kontaktujte.

Referencie
Kontaktovať