Vývoj informačných systémov

Vývoj zákazkových informačných systémov a databázových aplikácií na mieru. Neobmedzujte sa a prispôsobte informačný systém firemným procesom.

Vývoj informačného systému na zákazku znamená, že na konci vývojového procesu získate systém vytvorený na mieru, ktorý dokonale spĺňa vaše požiadavky. Nemusíte tak prispôsobovať vaše firemné procesy novému informačnému systému, ale naopak, systém prispôsobíte na mieru vašim procesom.

Technológie

- pre vývoj informačných systémov používame technológie na platforme Microsoft .NET, pričom sa špecializujeme na prémiové vývojárske produkty od americkej technologickej spoločnosti Developer Express Inc. Ich viacnásobne ocenený Business Application Framework eXpressApp nám umožňuje nákladovo efektívny vývoj ako natívných Windows aplikácií (WinForms, WPF), tak aj webových aplikácií (ASP.NET, MVC).

Metodika riadenia

- vývoj informačného systému je zložitý proces, ktorý si vyžaduje profesionálne riadenie podľa nejakej metodiky riadenia projektov. Pri väčšine projektov informačných systémov uprednostňujeme tradičnú metodiku Waterfall, ale pokiaľ si to charakter projektu alebo preferencie zákazníka vyžadujú, vieme projekt realizovať agilnou metodikou Scrum, ktorá je obľúbená hlavne pri startup projektoch realizovaných v rámci tvorba internetových portálov.

Špecialisti

- máme špecialistov na jednotlivé fázy vývoja, či už ide o analýzu, architektúru, implementáciu alebo testovanie. Vo výraznej miere tiež využívame moderné a progresívne podporné nástroje ako Enterprise Architect, Visio, JIRA, Team Foundation Server a ďalšie.

Skúsenosti

- máme viacročné skúsenosti s vývojom zákazkových informačných sýstémov pre menšie aj väčšie spoločnosti v rôznych odvetviach:

  • Informačný systém pre Penzijné fondy a doplnkové dôchodkové poisťovne, napr. PF Credit Suise, PF Komerční banky, PF České spořitelny, DDP ABN AMRO
  • CRM informačný systém pre Incheba Expo Bratislava
  • ERP informačný systém spoločnosti Datalock (Asseco Solutions)
  • Modul KRZP informačného systému ITMS pre MVRR Slovenskej republiky
  • Informačný systém OLEŠ na online evidenciu školení pre České dráhy, DKV Brno.

Zaujali vás naše služby?

Pozrite si naše referenčné riešenia alebo nás kontaktujte.

Referencie
Kontaktovať